Muž, 20 let - lurasidon

|
skóre: 0 |
|
|

Výstupy z učení


  • Indikace nasazení lurasidonu
  • Preskripční omezení lurasidonu
  • Počáteční a maximální dávka lurasidonu v akutní léčbě
  • Úprava dávkování u pacientů s ledvinným selháváním
  • Převod z jiného antipsychotika na lurasidon

Výstupy z učení

Dále na Úvod do kazuistiky:

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.