Metabolické a kardiovaskulární komorbidity u 61leté pacientky s chronickou schizofrenií

|
skóre: 0 |
|
|

Představení pacienta


Jana Prestonová se vyučila prodavačkou, ale v současné době nepracuje a pobírá invalidní důchod. Je vdova, má dvě dospělé dcery a dvě sestry a nyní žije sama.

Byla hospitalizována na psychiatrickém oddělení prostřednictvím Centra krizové intervence. Asi 25 let se léčí s paranoidní schizofrenií. Kvůli recidivě této poruchy byla hospitalizována. V době současné hospitalizace jí bylo 61 let.

Rodinná anamnéza: otec zemřel ve věku 88 let, matka (nyní 81 let) se léčí s esenciální hypertenzí a diabetem mellitem 2. typu. V rodině není žádná psychiatrická anamnéza. 


Schizophrenia

Přejděte k anamnéze:

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.