21letý muž s bohatou paranoidní bludnou produkcí

|
skóre: 0 |
|
|

Úvod do kazuistiky


Náš pacient se jmenuje Petr Drobil a je mu 21 let. Jde o pacienta s pozitivní rodinnou zátěží, otcova sestra se dlouhodobě léčí s paranoidní schizofrenií.

Petr se neléčí s žádným závažným tělesným onemocněním, neguje operační zákroky a úrazy hlavy v minulosti, neguje také výskyt epileptických záchvatů. Chronicky neužívá žádné předepisované ani volně prodejné léky a jeho toxikologická anamnéza je nevýznamná.

Petr má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Po škole nastoupil v 19 letech do zaměstnání, v současné době bydlí s rodiči a sestrou v bytovém domě. Má přítelkyni, se kterou jsou již 2 roky, a mají harmonický vztah.

Petr byl poprvé hospitalizován na psychiatrii teprve nedávno. Během hospitalizace převládají v jeho klinickém obraze asi 2 týdny trvající floridní psychotické symptomy, bohatá paranoidní bludná produkce („jdou po mně, nevím přesně kdo, musím se bránit, mohou nás slyšet“), přítomné je u něj také dezorganizované myšlení až na úrovni inkoherence, pseudofilozofování (Petr se zabývá „koincidencí“, proč se jednotlivé věci dějí zároveň, např. když je v přírodě, proč když štěká pes, fouká současně také vítr). Klinický obraz doplňují auditorní (sluchové) halucinace na úrovni komentujících hlasů, občas jsou i imperativního charakteru (nabádají ho k agresivnímu chování vůči okolí nebo k sebevražednému jednání). Přítomné jsou u něho také pocity ovlivňování na dálku, výrazné poruchy chování pod vlivem uvedených psychotických příznaků se závažnou úzkostí. Petr nemá nadhled nad poruchou, nekritický.


Petr uvažuje

Pokračovat na část Pacient nespolupracuje:

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.