Muž, 21 let, pokus o sebevraždu

|
skóre: 0 |
|
|

Úvod


Případ 21letého Martina Vlacha, který byl po pokusu o sebevraždu hospitalizován a následně předán do ambulantní péče z důvodu klinické psychopatologie se sklonem k psychóze.

---

V tomto scénáři se vaše role v jednotlivých částech bude měnit. Výběr možností bude záviset na pozici, která vám bude přidělena.

---

Na první návštěvu přišel Martin v doprovodu rodičů.

V rámci rodinné anamnézy zemřel bratr jeho dědečka z otcovy strany v psychiatrické léčebně, ale nejsou k dispozici žádné lékařské záznamy (otec říká, že po španělské občanské válce propadl dědeček „depresi“ a strávil v léčebně téměř 20 let až do své smrti).

V rodině nejsou žádné případy neurologických onemocnění.

V rámci pacientovy anamnézy uvedla Martinova matka určité potíže při porodu, které vyžadovaly použití kleští, ale nevyžadovaly následnou péči, jako je např. inkubátor. Následný neurologický vývoj probíhal u Martina bez komplikací, bez zpoždění v řeči nebo v chůzi.

Martin neuvádí užívání obvyklých návykových látek, s výjimkou alkoholu o víkendech a konopí jednou za měsíc, a to od svých 18 let. 

Před čtyřmi lety byl účastníkem těžké autonehody, při níž zemřel jeho strýc, ale Martin žádné vážnější zranění neutrpěl.  

Martin studuje v posledním ročníku střední školy. Kvůli nehodě a následující posttraumatické stresové poruše (PTSD) vynechal celý rok.


Autonehoda

Pokračujte na část Psychologická evaluace

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.